Witamy na naszej stronie!

Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Składa się z dwóch sekcji - gaśniczej i ratownictwa wodnego oraz orkiestry. Dzięki wszechstronnemu wyszkoleniu i specjalistycznemu wyposażeniu realizuje pełen wachlarz działań związanych z ratowaniem życia i mienia.

Przekaż 1 % podatku na rzecz jednostki

Modlitwa strażaków

Boże, który rozświetlasz niebo i uśmierzasz żywioły, rozpal w naszych sercach wieczny płomień ofiary.
Uczyń gorętszą od płomienia krew, która płynie w naszych żyłach, szkarłatną jak śpiew zwycięstwa.
Kiedy syrena rozbrzmiewa na ulicach naszych miast, usłysz bicie naszych serc, które się poświęciły.
Kiedy w zawodach z orłami ku Tobie się wznosimy, niech podtrzymuje nas Twoja dłoń przebita.
Panie jesteśmy nosicielami Twego krzyża i niebezpieczeństwo jest naszym chlebem codziennym.
Dzień bez niebezpieczeństwa, ryzyka, nie jest dniem przeżytym, ponieważ dla nas wierzących śmierć jest życiem i światłem.
W terrorze trzęsienia ziemi, furii wody, piekle pożarów nasze życie niech będzie płomieniem, naszą wiarą niech będzie Bóg.
Przez wstawiennictwo Świętego Floriana niech się tak stanie.
Amen

Autor: Ks. Krzysztof Jackowski